Registr dárců krve fretek
 

Registrace dárců krve fretek do RDKF


Prosíme o vyplnění všech požadovaných údajů.  

Majitel
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
Kraj:
Email:
Mobil:
Další kontakt*:

 

Fretka

Jméno:
Pohlaví:
Datum narození:
Hmotnost (rozmezí)**:
Poznámka:

Vysvětlivky:

 *  Nepovinný údaj

** Hmotnost (rozmezí) je rozsah hmotností, vetšinou letní - zimní

Ověřovací kód:
code

Odesláním výše uvedených údajů souhlasím s jejich zpracováním a využitím pro potřeby Registru dárců krve fretek, jejich umístěním na stránkách www.fretka.cz, poskytnutím veterinárním lékařům
a majitelům fretek.


 COPYRIGHT© 2007 Py3
Přihlášen: